نحوه آموزش حرکت مهره شاه در شطرنج با تصویر | آموزش مهره شاه چگونه است؟

در این پست آموزش حرکت مهره شاه در شطرنج ، نحوه زدن و نکات تکمیلی درباره شاه رو با عکس و قدم به قدم یاد می گیریم.در همین جا بگویم که شاه قدرتمند ترین مهره در بازی شطرنج و همچنین بسیار آسیب پذیر هست اگر به خوبی محافظت نشود به باخت شما منجر می شود.حرکت شاه در شطرنج در پایین توضیح داده شده است و در آخر ویدیو آموزشی نیز برای شما قرار داده ام.

آموزش ویدیویی حرکت مهره شاه

آموزش حرکت شاه در شطرنج
آموزش حرکت شاه در شطرنج
آموزش حرکت مهره شاه در شطرنج
حرکت شاه در شطرنج

نکات تکمیلی آموزش مهره شاه

محل قرارگیری مهره شاه در بازی شطرنج

محل قرارگیری مهره شاه در بازی شطرنج

  • قدترمندترین و مهمترین مهره در بازی شطرنج شاه هست.
  • شاه در اواسط بازی و وسط بازی معمولا کارایی چندانی ندارد و باید محافظت شود ولی در آخر بازی به ویژه آخر بازی پیاده ای بسیار قدرتمند عمل می کند.
  • محل قرار گیری شاه در خانه غیر همرنگ خود و در کنار وزیر می باشد.
  • شاه سفید در خانه e1 و شاه سیاه در خانه e8 قرار می گیرند.
  • در صورتی که دو شاه در آخر بازی باقی بماند بازی مساوی است.
  • همچنین دو شاه سفید و سیاه هیچوقت نمی توانند کنار یکدیگر بایستند و همواره یک خانه فاصله دارند.

نحوه حرکت شاه در بازی شطرنج چگونه است؟

شکی در این موضوع نیست که شاه قدرتمند ترین مهره در بازی شطرنج است.

اما این قدرتمند بودن از این نظر است که شاه باید محافظت شود،

در غیر این صورت شاه مورد حمله واقع شده و در نتیجه مات و ما بازی را واگذار خواهیم کرد.

اما مهره شاه از لحاظ قدرت حرکتی از تمامی مهره ها ضعیف تر می باشد و فقط می تواند یک خانه به اطراف حرکت کند.پس مهره شاه فقط می تواند یک خانه یک خانه حرکت کند و فقط به مربع های اطراف خود دسترسی دارد.

آموزش حرکت مهره شاه در شطرنج

آموزش حرکت مهره شاه در شطرنج


آموزش حرکت مهره شاه در بازی شطرنج

آموزش حرکت مهره شاه در بازی شطرنج


نحوه حرکت مهره شاه در شطرنج

نحوه حرکت مهره شاه در شطرنج

نحوه زدن با مهره شاه در بازی شطرنج چگونه است؟

درباره نحوه زدن با مهره شاه باید این موضوع را بدانید که شاه فقط می تواند مهره هایی را بزند که بی دفاع هستند

زیرا در صورتی که دفاع داشته باشند شاه نمی تواند آن مهره را بزند زیرا کیش می شود.

همچنین شاه مهره هایی را می تواند بزند که آن مهره در مسیر حرکت شاه یعنی مربع های اطراف شاه باشد که شاه دسترسی داشته باشد.

نحوه زدن با مهره شاه در شطرنج

نحوه زدن با مهره شاه در شطرنج

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید