آموزش حرکت مهره وزیر در شطرنج با عکس | مهره وزیر در بازی شطرنج چگونه عمل می کند؟

در این پست قصد دارم نحوه آموزش حرکت مهره وزیر در شطرنج را با عکس به شما آموزش بدم تا شما عزیزان مشکلی برای یادگیری نداشته باشید.همچنین در آخر پست ویدیو مربوط به آموزش مهره وزیر را برای شما عزیزان گذاشته ام تا به طور کامل این موضوع را یاد بگیرید.در این پست علاوه بر آموزش نوع حرکت و نوع زدن نکات کامل کار با وزیر رو یاد خواهید گرفت.همراه ما باشید.

آموزش ویدیویی حرکت مهره وزیر

آموزش حرکت مهره وزیر در شطرنج
مهره وزیر در بازی شطرنج
آموزش مهره وزیر در شطرنج
حرکت مهره وزیر در شطرنج

نکات مربوط به مهره وزیر در بازی شطرنج

 

 • وزیر در شطرنج قدرتمند ترین مهره از لحاظ حرکتی است.اما از لحاظ کلی قدرت شاه قدرتمند ترین است.
 • وزیر در انگلیسی queen نوشته و کوئین خوانده می شود و معنی آن ملکه می باشد.
 • وزیر سوار سنگین محسوب می شود.
 • با شاه و وزیر به تنهایی قادر به مات کردن شاه حریف هستیم.
 • در صورت اشتباه بازیکن با یک وزیر می توانیم به تنهایی در عرض آخر حریف را مات کنیم.
 • مهره وزیر قابلیت پرش از روی مهره های دیگر را ندارد.
 • هر کدام از بازیکنان یک وزیر در اختیار دارند و جایگاه آن در صفحه کنار شاه و در خانه همرنگ خودش می باشد.
 • در صورت ارتقا پیاده ما می توانیم دو وزیر در اختیار داشته باشیم.
 • ارزش عددی وزیر در بازی شطرنج برابر با ۹ می باشد.
 • قدرت وزیر زمانی که مهره های حریف بی دفاع باشند یا شاه حریف به خوبی محافظت نشده باشد بسیار افزایش پیدا می کند.
 • وزیر سفید در خانه d1 و وزیر سیاه در خانه d8 قرار دارند.
 • وزیر در بهترین شرایط ۲۷ خانه از ۶۴ خانه شطرنج را کنترل می کند.

آموزش نحوه حرکت مهره وزیر در بازی شطرنج چگونه است؟

همانطور که در ابتدا گفته شد وزیر از لحاظ جابه جایی و حرکت قدرتمند ترین مهره محسوب می شود.نحوه حرکت وزیر به صورت زیر می باشد.

 • وزیر می تواند همانند رخ به صورت صاف در عرض و ستون و مانند فیل به صورت مورب حرکت کند.
 • وزیر قابلیت پرش از روی مهره های دیگر را ندارد.
 • در صورتی که یک مهره از مهره های خودی در مسیر حرکت وزیر باشد وزیر نمی تواند عبور کند و متوقف می شود.
حرکت وزیر در شطرنج چگونه است

حرکت وزیر در شطرنج چگونه است


آموزش نحوه حرکت مهره وزیر

آموزش نحوه حرکت مهره وزیر


نحوه حرکت مهره وزیر در بازی شطرنج

نحوه حرکت مهره وزیر در بازی شطرنج

نحوه زدن با مهره وزیر در بازی شطرنج چگونه است؟

یادگیری نحوه زدن مهره های حریف با وزیر بسیار آسان است.با توجه به تصاویر زیر وزیر قادر خواهد بود مهره هایی از حریف را که در مسیر حرکتش باشند را بزند.

نحوه زدن با وزیر در شطرنج

نحوه زدن با وزیر در شطرنج


نحوه زدن وزیر در شطرنج چگونه است

نحوه زدن وزیر در شطرنج چگونه است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید