قانون ترفیع پیاده یا سرباز در بازی شطرنج چیست؟

در بازی شطرنج قانونی به نام قانون ترفیع پیاده یا سرباز وجود دارد.مطابق با این قانون هر کدام از پیاده های سفید که بتوانند خود را به عرض هشتم و هر کدام از پیاده های سیاه که بتوانند خود را به عرض یکم برسانند می توانند با سوارهای وزیر، رخ، فیل و اسب تعویض شوند.در عکس زیر برای شما ترفیع پیاده را آموزش داده ایم.

ترفیع پیاده یا سرباز در بازی شطرنج

در تصویر بالا پیاده سفیدی که در خانه h7 قرار دارد فقط یک خانه تا ترفیع فاصله دارد و می تواند به دو صورت ترفیع پیدا کند.

  1. با زدن مهره فیل حرف که در خانه g8 قرار دارد.
  2. با حرکت مستقیم و ترفیع در خانه h8.

در اینجا ما با زدن فیل پیاده خود را تبدیل به فیل می کنیم.البته می توانیم تبدیل به وزیر، رخ و اسب هم کنیم.

همچنین در تصویر بالا پیاده سیاه در خانه b2 می تواند به دو صورت ترفیع پیدا کند.

۱٫با زدن مهره رخ و ترفیع در خانه a1.

۲٫با حرکت مستقیم و ترفیع در خانه b1.

در اینجا ما با زدن مهره رخ پیاده خود را در خانه a1 تبدیل به وزیر می کنیم.

ترفیع پیاده در بازی شطرنج

در ادامه نیز برای شما یک ویدیو از ترفیع پیاده قرار داده ام تا به طور کامل با این موضوع آشنا شوید.

فیلم آموزش ارتقا پیاده در شطرنج

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید