آموزش علامات اختصاری مهره های شطرنج |علامات اختصاری فدراسیون شطرنج برای ثبت حرکات و نماد مهره ها

علامات اختصاری مهره های شطرنج برای ثبت حرکات به کار برده می شود.برای اینکه ما بتوانیم در مسابقات یک برگه ثبت را به طور کامل بنویسیم باید از علامت های مخفف شد استفاده کنیم.بنابراین می توانید از توضیحات زیر استفاده کنید.

مهره شاه در زبان انگلیسی به صورت King (کینگ) نوشته و خوانده می شود.مخفف برای ثبت حرف K بزرگ انگلیسی می باشد.

مهره وزیر در زبان انگلیسی به صورت Queen (کویین) نوشته و خوانده می شود.مخفف برای ثبت حرف Q بزرگ انگلیسی می باشد.

مهره رخ در زبان انگلیسی به صورت Rook (روک) نوشته و خوانده می شود.مخفف برای ثبت حرف R بزرگ انگلیسی می باشد.

مهره فیل در زبان انگلیسی به صورت Bishop (بی شاپ) نوشته و خوانده می شود.مخفف برای ثبت حرف B بزرگ انگلیسی می باشد.

مهره پیاده در زبان انگلیسی به صورت Pawn (پاوون) نوشته و خوانده می شود.مخفف برای ثبت حرف P بزرگ انگلیسی می باشد.

مهره اسب در زبان انگلیسی به صورت knight (نایت) نوشته و خوانده می شود.مخفف برای ثبت حرف N بزرگ انگلیسی می باشد.برای اسب از حرف دوم یعنی n به صورت بزرگ استفاده می کنیم تا با مهره شاه اشتباه نشود.

علامات اختصاری فدراسیون شطرنج برای تجزیه و تحلیل بازی

بعد از اینکه شما بازی خود را تمام کردید و همه ی حرکات را در برگه ثبت نوشتید، در صورتی تمایل داشتید بازی خود را با نرم افزار های کامپیوتری و یا یک استاد برجسته آنالیز کنید برای اینکه متوجه شوید که حرکات شما چگونه بوده است می توانید از دستور العمل های زیر استفاده کنید که هم به صورت انگلیسی و هم به صورت فارسی نوشته شده است.

Check = +   (کیش دادن به حریف)

Checkmate = #   (کیش و مات حریف)

Capture = x   (زدن و یا گرفتن مهره)

Kingside castling = 0-0   (قلعه رفتن از جناح شاه)

Queenside castling = 0-0-0   (قلعه رفتن از جناح وزیر)

Great move = !   (حرکت عالی)

Bad move = ?   (حرکت اشتباه و بد)

Interesting move = !?   (حرکت جالب)

Dubious move = ?!   (حرکت شک برانگیز)

Terrible blunder = ??   (اشتباه فاحش)

Amazing move = !!   (حرکت درخشان یا حیرت انگیز)

White wins = 1-0   (سفید برنده است)

Black wins = 0-1  (سیاه برنده است)

Draw = 1/2-1/2  (مساوی)

همچنین می توانید فیلم آموزشی لینک آموزش ثبت حرکات را کلیک کنید تا به طور کامل با این مبحث آشنا شوید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید