قوانین شطرنج در بازی شطرنج چیست؟ آیا شطرنج را باید طبق قوانین مشخصی بازی کنیم؟

در این پست برای شما علاقمندان به بازی شطرنج کلیه نکاتی که درباره قوانین شطرنج باید بدانید را توضیح می دهیم.چون که شما در این مقاله به دنبال موضوع خاصی هستید و می خواهید سریع به جواب خود برسید بنده برای شما موضوعات را طبقه بندی کرد ام تا سریع تر به نتیجه برسید.کلیه این نکات از کتاب داوری بیان شده است.قوانین بازی شطرنج به صورت تیتر وار شامل مواردی است که در ادامه بیان می کنیم.

قوانین شطرنج فیده

قوانین شطرنج فیده شامل بازی زنده (بازی بر روی صفحه ) است.این قوانین شطرنج دارای دو بخش است:

۱-قوانین بنیادی بازی

۲-قوانین مسابقه

قوانین بنیادی بازی قوانینی است که در همه جا ثابت است و باید اجرا شود.

قوانین مسابقه قوانینی اضافه بر قوانین بنیادی بازی شطرنج است که باید اجرا شود.

قوانین بنیادی بازی شطرنج

ماهیت و اهداف بازی شطرنج

بازی شطرنج بین دو حریف انجام می شود که مهره های خود را بر یک صفحه مربع به نام ((صفحه شطرنج)) حرکت می دهند.

بازیکن دارای مهره های رنگ روشن (سفید) حرکت اول را انجام می دهد و بازیکن دارای مهره های

رنگ تیره (سیاه) حرکت بعدی را انجام می دهد و سپس بازیکنان به نوبت حرکت می کنند.

نوبت حرکت بازیکن موقعی است که حریف او حرکت کرده باشد.

هدف هر بازیکن قرار دادن شاه حریف در معرض حمله است به نحوی که حریف هیچ حرکت قانونی نداشته باشد.

بازیکنی که موفق به این کار شود اصطلاحا شاه حریف را کیش و مات کرده است و بازی را برده است.

همچنین در بازی شطرنج نمی توان شاه حریف را زد یا به عبارتی گرفت.

چنانچه وضعیت طوری باشد که هیچ یک از دو بازیکن امکان کیش و مات کردن شاه را نداشته باشند،

بازی مساوی است.ساده ترین نوع مساوی وجود دو شاه تنها در صفحه شطرنج است.

قوانین شطرنج مربوط به وضعیت اولیه مهره ها در صفحه شطرنج

در ابتدای پست گفتیم که صفحه شطرنج یک صفحه مربعی ۸*۸ متشکل از ۶۴ خانه است.

در ابتدا باید این موضوع را بدانیم که این صفحه دارای ۸ ستون به نام های a, b c, d, e, f, g, h و دارای ۸ عرض

از شماره ۱ تا ۸ می باشد.نکته بعدی تشخیص این موضوع است که مهره های فید در کدام عرض

و ستون چیده می شوند و مهره های سیاه در کدام عرض و ستون.به عنوان قانون شطرنج مهره های سفید

در عرض ۱و ۲ و مهره های سیاه در عرض ۷ و ۸ قرار می گیرند.نحوه قرار گیری مهر ها هم مطابق شکل زیر می باشد.

صفحه شطرنج

برای آشنایی بیشتر مهره ها را برای شما معرفی می کنیم.

پیاده ها: پیاده های سفید در عرض دوم و به تعداد ۸ عدد هستند.پیاده های سیاه در عرض ۷ و به تعدا ۸ عدد هستند.

رخ ها: رخ های سفید دو عدد هستند که در خانه های a1 و h1 قرار دارند.رخ های سیاه نیز در خانه های a8 و h8 قرار دارند.

اسب ها: اسب های سفید دو عدد هستند که در خانه های b1 و g1 قرار دارند.اسب های سیاه هم در خانه های b8 و g8 قرار دارند.

فیل ها: فیل دو تا هستند به نام های فیل سفید و فیل سیاه.فیل سفید در خانه f1 و کنار شاه و فیل سیاه در خانه c1 و کنار وزیر.

فیل های سیاه هم در خانه های f8 و c8 قرار دارند.

وزیر: وزیر سفید در خانه d1 قرار دارد.وزیر سیاه هم در خانه d8 قرار دارد.

شاه: شاه سفید در خانه e1 قرار دارد.شاه سیاه هم در خانه ی e8 قرار دارد.

قوانین شطرنج مربوط به عمل حرکت دادن مهره ها

هر حرکت فقط باید با یک دست بازی شود.

فقط بازیکنی که نوبت حرکت اوست می تواند یک یا چند مهره را در مربع عای آن مرتب کند به شرط اینکه قصد خود را بیان کند.

هر تماس فیزیکی دیگری با مهره، به جز تماس تصادفی آشکار، باید لمس مهره عمدی محسوب شود.

نکات مهم حرکت مهره ها در بازی شطرنج:

اگر بازیکنی که نوبت حرکت با اوست به قصد حرکت یا گرفتن در صفحه شطرنج موارد زیر را انجام دهد:

۱- یک یا چند مهره را لمس کند، باید اولین مهره لمس شده را که می توان حرکت داد را حرکت بدهد.

۲- یک یا چند مهره حریف را لمس کند، باید اولین هره لمس شده ای را که می توان گرفت، بگیرد.

اگر چند مهره خودی و چند مهره حریف را لمس کند، باید با اولین مهره لمس شده حریف را با اولین مهره لمس شده

خود بگیرد.اگر حرکت غیر قانونی بود، اولین مهره لمس شده ای را که می توان حرکت داد یا گرفت، حرکت بدهد یا بگیرد.

قوانین شطرنج مربوط به حرکت مهره ها

درباره قانون حرکت مهره ها قبلا در پست های جداگانه به طور کامل درباره هر مهره صحبت کردیم.

بنابراین بهتر است به صفحه آموزش حرکت مهره ها مراجعه کنید و قانون مربوط به هر مهره را یاد بگیرید.

قوانین شطرنج مربوط به حرکت قلعه

اگر بازیکنی که نوبت اوست:

شاه و رخ خود را لمس کند باید در آن جناح قلعه برود به شرطی که این کار قانونی باشد.

عمدا رخی را و سپس شاه خود را لمس کند، مجاز نیست در ان نوبت در ان جناح قلعه برود.

به قصد قلعه رفتن، شاه و سپس رخ را لمس کند، ولی قلعه رفتن با این رخ غیر قانونی باشد، بازیکن باید

حرکت قانونی دیگری را با شاه خود انجام دهد.اگر شاه حرکت قانونی نداشته باشد، بازیکن مختار است هر حرکتی که قانونی باشد انجام دهد.

قوانین شطرنج مربوط به ترفیع پیاده

عمل ترفیع می تواند به شیوه های زیر انجام شود:

۱-پیاده مجبور نیست در مربع ترفیع قرار بگیرد.

۲-برداشتن پیاده و قرار دادن مهره جدید در مربع ترفیع می تواند با هر ترتیبی انجام شود.

چنانچه مهره حریف در مربع ترفیع قرار داشته باشد، باید گرفته شود.

قوانین شطرنج در اتمام بازی

بازیکنی که حریف را کیش و مات کرده است بازی را برده است و بازی بلافاصله به اتمام می رسد.

بازیکنی که حریفش اعلام کند تسلیم شده است بازی را برده است و بازی بلافاصله تمام می شود.

وقتی بازیکنی که نوبت اوست هیچ حرکت قانونی نداشته باشد و شاهش نیز در معرض کیش نباشد،

بازی مسساوی است و می گویند بازی پات شده است.

هرگاه وضعیتی پدیدار شود که در آن هیچ یک از دو بازیکن نتوانند با سلسه حرکت های قانونی شاه حریف

را کیش و مات کنند، بازی مساوی است و به وضعیت مرده رسیده است و بازی بلافاصله به اتمام می رسد.

با توافق دو بازیکن در حین بازی، بازی مساوی می شود مشروط بر اینکه هر دو بازیکن حداقل یک حرکت انجام داده باشند.

قانون آنپاسان مربوط به پیاده-قانون ویژه پیاده یا سرباز در شطرنج

فرض کنید پیاده ستون c مهره سیاه وارد مرز مهره های سفید یعنی عرض شماره ۴ شده است.

حال اگر پیاده های خانه های b و d مهره های سفید هنوز حرکت نکرده باشند و هر کدام از این

پیاده قصد دو خانه حرکت را داشته باشند و به عنوان مثال پیاده خانه d دو خانه به سمت جلو حرکت کند

و در کنار پیاده سیاه بایستد اکنون پیاده سیاه می تواند پیاده سفید را بگیرد به این صورت که در پشت پیاده d و

در خانه ی d3 ظاهر می شود.این قانون برای تمامی پیاده ها که این شرایط را دارند برقرار است.

قوانین ۱۶ حرکت شاه در شطرنج | قانون ۱۳ حرکت در شطرنج | قوانین شطرنج شاه تنها

در این قسمت می خواهیم درباره قوانینی صحبت کنیم که در عموم مردم از گذشته تاکنون در حال چرخیدن است.

به گفته بعضی افراد ما در شطرنج قوانینی به نام قانون۱۶ حرکت و ۱۳ حرکت یا شاه تنها در آخر بازی داریم

که اگر نتوانیم شاه را مات کنیم بازی مساوی است و … .اما این قوانین از ریشه اشتباه است

و همچین قوانینی در بازی شطرنج وجود ندارد.قانون درست و یکپارچه به صورت قانون ۵۰ حرکت است که به صورت زیر بیان می شود.

قانون ۵۰ حرکت قانونی است که در آن بازیکن می تواند ادعای تساوی کند.این قانون زمانی درست است

و زمانی بازیکن می تواند ادعای تساوی کند که در ۵۰ حرکت گذشته هیچ پیاده ای حرکت نکرده

و هیچ تعویضی و یا زدنی در بازی انجام نشده است.

پس قوانین ۱۶ حرکت شاه در شطرنج، قانون ۱۳ حرکت در شطرنج و از این دست قوانین اشتباه می باشد.

قوانین شطرنج مربوط به بازی مساوی

سوال بسیاری از علاقمندان به بازی شطرنج است که چگونه بازی مساوی می شود.برای فهمیدن این موضوع با ما همراه باشید.

بازی شطرنج به طور کلی در ۷ حالت می تواند مساوی اعلام شود.این ۷ حالت به شرح زیر می باشد.

۱) نداشتن نیروی کافی برای مات کردن حریف.به عنوان مثال در حالت های زیر بازی مساوی است.

وجود دو شاه تنها در صفحه شطرنج.

وجود یک شاه و اسب در مقابل یک شاه تنها.

وجود یک شاه و فیل در مقابل شاه تنها.

۲) کیش دائم: کیش دائم به این معنا که در صورتی که سه بار به یک شکل و پشت سر هم به حریف کیش دهیم و

حریف در هر سه بار یه یک جا فرار کند و ما هم در این سه بار از یکجا به او کیش دهیم بازی مساوی است.

۳) پات: پات به این معنی است که الان نوبت حرکت من است و من هیچ حرکت قاونی ندارم که انجام بدهم.

مثلا نمی توانم پیاده ای حرکت بدهم و مهره دیگری هم برای حرکت ندارم.همچنین مهره شاه بنده هم کیش نیست

اما جایی برای رفتن ندارد زیرا هر جا برود کیش است.این حالت رو پات میگن.یعنی کسی که نوبت حرکت

باهاشه هیچ حرکت معمولی و قانونی نداره که انجام بده.

۴)پیشنهاد تساوی: یه نوع دیگر از تساوی با توافق طرفین انجام می شود.به این شکل که یکی از بازیکنان به

بازیکن دیگر یشنهاد تساوی میدهد و در صورت موافقت حریف بازی با نتیجه تساوی به پایان می رسد.

نکات مربوط به سه بار تکرار پوزسیون و قانون ۵۰ حرکت برای تساوی

۵) سه بار تکرار پوزسیون: این نوع تساوی به این معنی هست که بازیکنان حرکت های خودشون رو جوری انجام می دهند

که باعث می شود سه بار وضعیت مشابه ایجاد شود.در این صورت بازی مساوی خواهد شد.

۶) قانون ۵۰ حرکت: قانون ۵۰ حرکت قانونی است که در آن بازیکن می تواند ادعای تساوی کند.

این قانون زمانی درست است و زمانی بازیکن می تواند ادعای تساوی کند که در ۵۰ حرکت گذشته

هیچ پیاده ای حرکت نکرده و هیچ تعویضی و یا زدنی در بازی انجام نشده باشد.

۷)پوزسیون مرده: هرگاه وضعیتی پدیدار شود که در آن هیچ یک از دو بازیکن نتوانند با سلسله حرکت های

قانونی شاه حریف را کیش و مات کنند، بازی مساوی است.در این حالت می گویند بازی به حالت مرده رسیده است.

قوانین مسابقات شطرنج مربوط به ساعت شطرنج | مقررات مسابقه در بازی شطرنج

در این قسمت می خواهیم درباره قوانین مسابقات شطرنج صحبت کنیم.مقررات مسابقه در بازی شطرنج تکمیل کننده

این بازی است که باعث می شود بازی شطرنج در چهارچوب اصلی خود انجام شود.

حرکت غیر قانونی: در صورتی که بازیکن دو بار حرکت غیر قانونی در بازی شطرنج داشته باشد

بازی را واگذار می کند.به عنوان مثال شما نمی توانید با اسب مثل فیل حرکت کنید و یا زمانی که کیش هستید قلعه بروید.

قوانین مربوط به ساعت شطرنج

ساعتی است با دو صفحه نمایش زمان به طوری که با هم ارتباط داشته باشند که در هنگام واحد فقط یکی از آن ها بتواند کار کند.در بازی شطرنج زمانی که ساعت هر کدام از بازیکنان زودتر صفر شود آن بازیکن بازی را باخته است.ممکن است هر دو زمان با اختلاف چند صدم ثانیه هر دو صفر شوند در اینصورت آن ساعتی که زودتر پرچمش سقوط کرده و یا علامت – دارد بازی را باخته است.

در بازی شطرنج هر بازیکن پس از انجام دادن حرکت خود در صفحه شطرنج باید ساعت خود را متوقف کند و ساعت حریف را به کار بیندازد.به عبارتی می گویند بازیکن باید ساعت خود را بزند.زدن ساعت باعث می شود حرکت کامل شود.

معمولا وقتی بازیکن فراموش میکند ساعت خود را بزند حریف می تواند موارد زیر را انجام دهد:

۱)منتظر بماند تا بازیکن ساعت خود را بزند.در این صورت احتمال دارد پرچم سقوط کند و بازیکن بازی را بر اساس زمان ببازد.این عمل کاملا غیر منصفانه است اما داور نمی تواند مداخله و بازیکن را مطلع کند.

۲) بازیکن را مطلع کند تا ساعت خود را بزند.در این صورت معمولا بازی ادامه خواهد یافت.

نکات مربوط به ساعت شطرنج

بازیکن باید با همان دستی که حرکت خود را انجام داده است، ساعت خود را بزند.نگه داشتن انگشت روی ساعت یا بالای آن ممنوع است.

چنانچه بازیکنی با یک دست حرکت کند و با دست دیگر ساعت بزند این حرکت غیر قانونی محسوب نمی شود و فقط جریمه دارد.

در صورتی که بازیکن حرکتی را انجام نداده باشد و ساعت بزند این حرکت غیر قانونی است.

فقط بازیکنی که ساعتش در حال کار کردن است مجاز به مرتب کردن مهره ها است.

زمانی که شروع مسابقه اعلام می شود بازیکن سیاه باید ساعت را به کار بیندازد.

پرچم ساعت زمانی سقوط کرده محسوب می شود که مشاهده یا ادعا شود نه زمانی که به طور واقعی سقوط کرده باشد.

چنانچه در حین بازی معلوم شود که تنظیم زمان یک یا هر دو ساعت ناصحیح است، هریک از بازیکنان یا داور باید بلافاصله ساعت ها را متوقف کند و چنانچه لازم باشد داور باید وضعیت صحیح زمان را تنظیم کند.

بازیکن فقط برای کمک خواستن از داور می تواند ساعت ها را متوقف کند.

داور تصمیم می گیرد چه موقع بازی از سر گرفته شود.

قوانین شطرنج در وضعیت های غیر عادی

چنانچه در حین بازی معلوم شود که وضعیت اولیه مهره ها ناصحیح بوده است، بازی باید لغو شود و بازی جدیدی انجام گیرد.

توجه داشته باشید وضعیت غیر عادی در حین بازی معلوم می شود نه بعد از بازی.برسی این ادعا که وضعیت غیر عادی است بر عهده داور است.

اگر در حین بازی معلوم شود که مهره ها در صفحه بر عکس چیده شده اند بازی ادامه میابد اما وضعیت در صفحه درست انتقال داده می شود.

اگر بازیکن با رنگ مهره اشتباه بازی را شروع کرده باشد، چنانچه هر دو بازیکن کمتر از ده حرکت انجام داده باشند

بازی باید متوقف شود و بازی جدیدی با رنگ مهره درست انجام شود.بعد از ده حرکت یا بیشتر بازی ادامه می یابد.

حرکت غیر قانونی زمانی تکمیل می شود که بازیکن دکمه ساعتش را زده باشد.چنانچه در حین بازی معلوم شود

که حرکتی غیر قانونی به طور کامل انجام شده است باید بازی به وضعیت قبل از حرکت برگردانده شود.

بنابراین تا وقتی که بازیکن ساعت را نزند حرکت نمی تواند غیر قانونی اعلام شود.

چنانچه بازیکن پیاده ای را به دورترین عرض حرکت دهد و ساعت را بزند اما آن پیاده را با سوار جدیدی

جایگزین نکند، آن حرکت غیر قانونی است و باید حتما با وزیر تعویض شود.

چنانچه بازیکن بدون انجام حرکتی ساعت را بزند، این عمل به عنوان یک حرکت غیر قانونی محسوب می شود.

چنانچه بازیکن برای انجام حرکت واحد مثل قلعه رفتن یا ترفیع پیاده از دو دست استفاده کند این عمل یک حرکت غیر قانونی است.

 

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید