چیدن مهره های شطرنج چگونه است؟ | جای مهره های شطرنج به همراه عکس مهره های شطرنج

در این پست قصد دارم به شما عزیزان چیدن مهره های شطرنج به همراه جای مهره های شطرنج رو با فیلم و عکس آموزش بدم.همچنین در این پست با تعداد مهره های شطرنج آشنا خواهید شد.پیشنهاد بنده مشاهده فیلم آموزشی لینک زیر می باشد تا نکات کامل و تسلط کامل به این موضوع را داشته باشید.

چیدن مهره های شطرنج و نام مهره ها

چیدن مهره های شطرنج

چیدن مهره های شطرنج

 

نام مهره های شطرنج در تصویر بالا به شرح زیر می باشد.

پیاده ها: هر دو بازیکن ۸ پیاده دارند که پیاده های سفید در عرض دوم و پیاده های سیاه در عرض هفتم قرار دارند.

رخ ها: هر دو بازیکن دو رخ در اختیار دارند که در گوشه های صفحه قرار دارند.رخ های سفید در مربع های a1 وh1.رخ های سیاه در مربع های a8 و h8.

اسب ها: هر دو بازیکن دو اسب در اختیار دارند که در کنار رخ ها هستند.اسب های سفید در مربع های b1 و g1.اسب های سیاه در مربع های b8 و h8.

فیل ها: هر دو بازیکن دو فیل به نام های فیل سیاه و سفید در اختیار دارند که در کنار اسب ها قرار دارند.فیل های سفید در مربع های c1 و f1.فیل های سیاه در مربع های c8 و f8.

وزیر: هر کدام از بازیکنان یک وزیر در اختیار دارند.وزیر سفید در خانه سفید و در مربع d1.وزیر سیاه در مربع سیاه و در خانه d8 قرار دارد.

شاه: هر کدام از بازیکنان یک شاه در اختیار دارند که در کنار وزیر قرار دارند.شاه سفید در مربع سیاه خانه e1.شاه سیاه در مربع سفید خانه e8.

تعداد مهره های شطرنج چند تا است؟

تعداد مهره های شطرنج برای هر کدام از بازیکنان ۱۶ عدد می باشد که در مجموع در صفحه شطرنج ۳۲ مهره وجود دارد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید