آموزش تکنیک ها در بازی شطرنج | تاکتیک های شطرنج حرفه ای

null

تعداد جلسات آموزشی: ۲۱ ویدئو و ۱۲۰۰ پازل آموزشی

null

مدت زمان کل دوره : ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه

خرید دوره آموزشی

100,000 تومان – ثبت نام و خرید

null

نام مدرس دوره: مهندس صادق احمدوند

مربی و داور درجه ۳ فدراسیون شطرنج

Instagram
LinkedIn
Telegram
null

مدال کیفیت ویدئو های آموزشی

null

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره مناسب کسانی است که می خواهند در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت آموزشی بدون نیاز به مراجعه حضوری در آموزشگاه ها و به دلیل کمبود وقت در منزل شطرنج را به صورت طبقه بندی شده و حرفه ای یاد بگیرند.

 • جلسه ۱ : آموزش تکنیک آچمزی

 • جلسه ۲ : آموزش تکنیک چنگال

 • جلسه ۳ : آموزش تکنیک زویشینگ زوگ

 • جلسه ۴ : آموزش تکنیک آسیاب کردن

 • جلسه ۵ : آموزش تکنیک عرض آخر

 • جلسه ۶ : آموزش تکنیک جاخالی دادن به همراه قربانی

 • جلسه ۷ : آموزش تکنیک جلب کردن

 • جلسه ۸ : آموزش تکنیک به تله انداختن سوار های حریف

 • جلسه ۹ : آموزش تکنیک حرکت بینابینی

 • جلسه ۱۰ : آموزش تکنیک دسپرادو یا فداکاری

 • جلسه ۱۱ : آموزش تکنیک حمله برخاست

 • جلسه ۱۲ : آموزش تکنیک کیش برخاست

 • جلسه ۱۳ : آموزش تکنیک حذف مهره مدافع

 • جلسه ۱۴ : آموزش تکنیک دور کردن مهره مدافع

 • جلسه ۱۵ : آموزش تکنیک حمله به مهره بی دفاع

 • جلسه ۱۶ : آموزش تکنیک حمله دوگانه

 • جلسه ۱۷ : آموزش تکنیک سیخ کردن

 • جلسه ۱۸ : آموزش تکنیک فشار بر مهره آچمز شده

 • جلسه ۱۹ : آموزش تکنیک فشار سربار

 • جلسه ۲۰ : آموزش تکنیک آنپاسان

 • جلسه ۲۱ : آموزش تکنیک کیش دوگانه

 • جلسه ۲۲ : پازل های آموزشی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
تماس بگیرید